در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، بخصوص نیروگاه های خورشیدی سابقه 7 ساله در طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی و تامین تجهیزات وجود دارد که با افتخار تیم تشکیل شده تمام نیازهای شما را در این زمینه برطرف خواهد نمود.