دسته بندی نشده

مروري بر تکنيک ها و استراتژی های مديريت بار در ريز شبکه های هوشمند

مروري بر تکنيک ها و استراتژی های مديريت بار در ريز شبکه های هوشمند

چکیده
کاهش تقاضای انرژي الکتريکی در ساعات پيک مصرف و پر کردن شکاف ناشی از عدم تطابق بین تولید و مصرف برق در سیستم های قدرت، یک مساله چالش برانگیز و همچنین یک موضوع بسیار داغ در عصر تحقیقاتی فعلی بشمار می رود. محققان شبکه های برق، در راه اندازی سيستم های سنتی برق با مشکلاتی برای کشف مساله فوق روبرو هستند. فناوری شبکه هوشمند می تواند این مسائل را به طور موثر مدیریت کند.
استقرار شبکه هوشمند، یک روند جهانی است که امکانات بی پایانی را برای استفاده از داده های تولید شده توسط شبکه های پویا ایجاد می کند. در شبکه هوشمند، تقاضای مصرف‌کنندگان را می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های مدیریت سمت تقاضا کنترل کرد. به طور کلی، مدیریت سمت تقاضا یک عنصر مهم در فناوری شبکه هوشمند بشمار مي رود. مدیریت سمت تقاضا می تواند منحنی تقاضای برق مصرف-کنندگان را بر اساس منحنی بار ارائه شده توسط شرکت /تامین کننده برق شکل دهد.
در این مقاله، ما بر روی مدیریت سمت تقاضا و کاربردهای بالقوه آن در شبکه های هوشمند متمرکز شده ايم. بررسی های انجام شده در این مقاله، مبتني بر تحقیقات صورت گرفته در دهه گذشته حول محور مفاهیم کلیدی مدیریت سمت تقاضا، به منظور کنترل تقاضای مصرف‌کنندگان مي باشد. در اين مقاله، ضمن معرفي انواع مختلف رويکردهای مديريت سمت تقاضا، استفاده از اين رويکردها در شرايط مختلف اعم از حضور خودروهای برقی، مديريت بار بخش مسکونی، صنعتی و کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين معماری سيستم های پاسخ تقاضای خودکار و استراتژی های عمده مديريت سمت تقاضا بررسی شده است.

واژگان كليدی: مديريت سمت تقاضا، ريزشبکه های هوشند، کنتورهای هوشمند، پاسخ تقاضا، بهره وری انرژی.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *