در صورتی که طرح مناسبی دارید که بیزینس پلان آن بصورت حرفه ای نوشته شده است می توانید برای ما ارسال نمایید تا با سرمایه گذارانی که در ارتباط هستیم مذاکره نموده و بررسی های لازم را انجام دهیم.