مصاحبه ها

مصاحبه های محمد پرهام فر

تبریک سال 1401 به همکاران بخصوص اعضا انجمن ساتکا

معرفی واحد انرژی های تجدیدپذیر شرکت سامان انرژی و مجموعه سافت برق

نظرات آقای پرهام فر در مورد نقش آموزش و صنعت و بیانات مقام معظم رهبری در مورد شرکت های دانش بنیان

ارزیابی ریسک نیروگاه های خورشیدی بر اساس استاندارد IEC62305-2 با نرم افزار PVLPS

ارزيابي اقتصادي يک نيروگاه فتوولتائيك با استفاده از نرم افزار رت اسکرين و سازگار سازی نرم افزار با تعرفه های جديد وزارت نيرو

گزارش اخبار 20:45 از آقای محمد پرهام فر