با تشکیل تیم متخصص در این زمینه امکان صادرات سنگ، تجهیزات معدنی وجود دارد.

در حال حاضر شرکای تیم معادن مختلفی مانند سیلیس خریداری نموده اند که امکان صادرات محصولات آن وجود دارد.

محصولات معدن

  • سیلیس پودردانه بندی 0 تا 0.1 میلیمتر – مورد استفاده درصنایع کاشی سرامیک
  • سیلیس نخودی – دانه بندی 3 میلیمتر تا 10 میلیمتر – مورد استفاده در صنایع بتن
  • سیلیس بادامی – دانه بندی از 10 تا 30 میلیمتر مورد استفاده در صنایع نسوز و کارخانه فولاد
  • میکروسیلیکا – افزدونی ازبتن – ماده فراوری شیده از سیلیس و مواد روان کننده که کاربرد آن جهت افزایش دوام و مقاومت بتن می باشد
  • پزولان – برای افزایش مقاومت بتن می باشد و تفاوت آن در سیلیس آن می باشد که 70 درصد است

شماره تماس : 09132252314