طراحی نرم افزار ارزیابی ریسک در نیروگاه های خورشیدی براساس استاندارد IEC62305

چکیده مقاله طراحی نرم افزار ارزیابی ریسک در نیروگاه های خورشیدی براساس استاندارد IEC62305، که در یک ژورنال روسی چاپ شد می توانید از ...

ادامه مطلب