گزارش مطالعات تاسیسات الکتریکی ساختمان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان

چکیده در این گزارش به بررسی نحوه طراحی و انتخاب نرم افزارهای مناسب برای طراحی تاسیسات الکتریکی این ساختمان پرداخته شده است. همچنین ...

ادامه مطلب

سیستم های ذخیره سازی انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ: بررسی مزایای اجتماعی و خدمات ورود به بازار برق

سیستم های ذخیره سازی انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ: بررسی مزایای اجتماعی و خدمات ورود به بازار برق محمد پرهام فر*1، امیرمحمد عادلی2،...

ادامه مطلب

مروري بر فناوری های ذخیره‌سازی انرژی و يکپارچه سازی آنها با منابع انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه‌ها

مروری بر فناوری های ذخیره‌سازی انرژی و یکپارچه سازی آنها با منابع انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه‌ها محمد پرهام فر*1، امیرمحمد عادلی2، سی...

ادامه مطلب