مروری بر سیستم حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ در نیروگاه های خورشیدی و طراحی نرم افزار ارزیابی ریسک ویژه نیروگاه های خورشیدی PVLPS

مروری بر سیستم حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ در نیروگاه های خورشیدی و طراحی نرم افزار ارزیابی ریسک ویژه نیروگاه های خورشیدی PVLPS

ادامه مطلب

فایل تدریس آقای محمد پرهام فر با موضوع: طراحی نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ و نحوه اخذ مجوزات نیروگاه تجدیدپذیر بهمراه …

فایل تدریس آقای محمد پرهام فر با موضوع: طراحی نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ و نحوه اخذ مجوزات نیروگاه تجدیدپذیر بهمراه نقشه ها و عکس ه...

ادامه مطلب

تغییرات اقلیمی، چالش ها و موانع اصلی در توسعه انرژی های تجدیدپذیرها در ایران و تاثیر آن بر روی معضلات اجتماعی

چکیده کره زمین به طور طبیعی دراثرتابش خورشید گرم می شود ولی گرمای زمین به علت تغییرات بشری با تغییرات طبیعی متفاوت می باشد. درطول یک ق...

ادامه مطلب

مروری بر روش های کاهش اثرات سایه اندازی دور و نزدیک در نیروگاه های خورشیدی و نحوه شبیه – سازی سایه های دور در نرم افزار PVsyst

چکیده سیستم های فتوولتائیک، برای استفاده در کاربردهاي متصل به شبکه و مستقل از شبکه محبوبیت زيادي دارند. این سیستم ها از مزایایي مان...

ادامه مطلب

ارزيابی اقتصادی نيروگاه خورشيدی (فتوولتائيك) با استفاده از نرم افزار رت اسکرين و سازگاری نرم افزار با تعرفه های جديد وزارت نيرو

چکیده استفاده از فناوری های انرژی پاک یعنی فناور ی های بهره وری انرژی و فناوری های انرژی تجدیدپذیر طی چند دهه گذشته بسیار افزایش یاف...

ادامه مطلب

بهینه سازی پخش توان در سیستم های فشار ضعیف به کمک الگوریتم پیشرفته و استفاده از آن در طراحی ها به کمک نرم افزار طراحی تاسیسات الکتریکی جدید

چکیده به علت کمبود نرم افزار های مناسب برای طراحی اصولی تابلوهای برق و محاسبات پخش توان بر روی سه فاز، این طراحی ها بدون رعایت کردن ...

ادامه مطلب

ارائه يك نرم افزار جديد جهت بهينه سازی پخش توان در طراحی و محاسبات سيستم های فشار ضعيف

چکیده به علت كمبود نرم افزارهای مناسب براي طراحی اصولی تابلوهای برق و محاسبات پخش توان بر روي سه فاز اين طراحي ها بدون رعايت كردن اس...

ادامه مطلب